Description

Lineup:
・Nakajima Atsushi
・Dazai Osamu
・Kunikida Doppo
・Edogawa Rampo
・Miyazawa Kenji
・Tanizaki Jun-ichiro & Naomi
・Yosano Akiko
・Akutagawa Ryunosuke
・Nakahara Chuya
・Sakaguchi Ango
・Tsujimura Mizuki
・Secret